சு.முரளி

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
893
பிறந்த தேதி
06.10.1976
முகவரி
பிளாக் எண் 11, கதவு எண் 13, எழில் நகர் 2வது பிரதான சாலை, ஒக்கியம், தொரப்பாக்கம், சென்னை - 600097.

பேசி
+91-9710892971
மின்னஞ்சல்
murali1008@yahoo.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
ரோமாபுரி பாண்டியன் - உதவி இயக்குநர்
2
ரமணியர் - துணை இயக்குநர்
3
63 நாயன்மார்கள் - துணை இயக்குநர் மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு
4
தென்பாண்டி சிங்கம் - துணை இயக்குநர்
5
ரோஜா - துணை இயக்குநர்