மா.மணி

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
871
பிறந்த தேதி
30.05.1973
முகவரி
எண் 3/7, நடராஜன் சாலை, திருமலை நகர், ராமாபுரம், சென்னை.

பேசி
+91-7904369308, 7401178784
மின்னஞ்சல்
manimailid0@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
அல்லி ராஜ்ஜியம் - இணை/துணை இயக்குநர்
2
இம்சை அரசிகள் - இணை/துணை இயக்குநர்
3
சிம்ரன் திரை - இணை/துணை இயக்குநர்
4
சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா - இணை/துணை இயக்குநர்
5
சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா - இயக்குநர்