சக்தி

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
856
பிறந்த தேதி
30.05.1986
முகவரி
51, கமலாலயம் 3வது தெரு, ருக்மணி நகர், மதுரவாயல், சென்னை - 600095.

பேசி
+91-9841067000
மின்னஞ்சல்
-

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
மனே மகளு - தொடர் - கன்னடம் - உதவி இயக்குநர்
2
லோகல் - திரைப்படம் - கன்னடம் - உதவி இயக்குநர்
3
ஸ்லம் - திரைப்படம் - கன்னடம் - உதவி இயக்குநர்
4
சீதே - தொடர் - கன்னடம் - துணை இயக்குநர்
5
மகாபாரதம் - தொடர் - துணை இயக்குநர்
6
பிரேமா - டெலிபிலிம் - தெலுங்கு - உதவி இயக்குநர்
7
நந்தினி - தொடர் - துணை இயக்குநர்