எ.மாரிசாமி

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
854
பிறந்த தேதி
05.04.1978
முகவரி
9694, கண்ணகி நகர், 28வது குறுக்கு தெரு, ஒக்கியம் துரைப்பாக்கம், சென்னை - 600097.

பேசி
+91-9841304415
மின்னஞ்சல்
e.marisamyfilmmakers@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
நல்ல நேரம் - இணை இயக்குநர்
2
புதுயுகம் - இணை இயக்குநர்
3
சந்திரமதி - இணை இயக்குநர்
4
எங்க ராசி நல்ல ராசி - இணை இயக்குநர்
5
ஒரு சந்திப்பில் - இணை இயக்குநர்
6
சோக்கு சுந்தரம் - இணை இயக்குநர்