சொ.அருள்ராசன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
777
பிறந்த தேதி
29.03.1972
முகவரி
எண் 195, ஜீவானந்தம் தெரு, மெஜஸ்டிக் காலனி, வளசரவாக்கம், சென்னை - 600 087.

பேசி
+91-9884060697
மின்னஞ்சல்
sonaarul72@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
களத்து வீடு - நெடுந்தொடர் - விஜய் தொலைக்காட்சி - இயக்குநர்
2
தெய்வம் தந்த வீடு - நெடுந்தொடர் - விஜய் தொலைக்காட்சி - 500 பகுதி இயக்குநர்
3
அக்னி நட்சத்திரம் - நெடுந்தொடர் - ஈ தொலைக்காட்சி - இயக்குநர்