சே.இராஜாசிங்கு

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
774
பிறந்த தேதி
10.06.1988
முகவரி
எண் 297, ஜோதி அம்மாள் நகர், 15வது குறுக்குத் தெரு, செனாய் நகர், சென்னை - 600 030.

பேசி
+91-9941233513, 9094176247
மின்னஞ்சல்
rajadirector9941233513@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
இரண்டு முகம் - திரைப்படம் - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர் - அர்விந்த்ராஜ்)
2
கவிதை - திரைப்படம் - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர் - அர்விந்த்ராஜ்)
3
சிட்டு - திரைப்படம் - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர் - அர்விந்த்ராஜ்)
4
அம்மன் - நெடுந்தொடர் - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர் - அர்விந்த்ராஜ்)
5
திருமகள் - நெடுந்தொடர் - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர் - அர்விந்த்ராஜ்)
6
திரைத்துறையில் மொத்தம் 13 வருட அனுபவம்.