ர.செல்வரத்தினம்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
723
பிறந்த தேதி
08.06.1969
முகவரி
எண் 1, கோவிந்தப்ப நாயக்கர் 1வது குறுக்குத் தெரு, ஆலப்பாக்கம், சென்னை - 600 116.

பேசி
9840381315
மின்னஞ்சல்
lakshmiputhiran@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
ஆடுகிறான் கண்ணன் - மெகா தொடர்
2
தீர்க்க சுமங்கலி - மெகா தொடர்
3
மதுரை - மெகா தொடர்
4
முந்தானை முடிச்சு - மெகா தொடர்
5
மகாபாரதம் - மெகா தொடர்
6
உணர்வுகள் - மெகா தொடர்
7
அரங்கேற்றம் - மெகா தொடர்
8
அபூர்வ ராகங்கள் - மெகா தொடர்