சிவ.சேகரன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
719
பிறந்த தேதி
11.05.1973
முகவரி
16 A, வ.உ.சி. தெரு, எம்.ஜி.ஆர். நகர், சென்னை - 600078.

பேசி
+91-9841255254, 9940417926
மின்னஞ்சல்
sivasfirstframe@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
நிலா - கலைஞர் தொலைக்காட்சி - 2வது யூனிட் இயக்குநர்
2
சொந்த பந்தம் - சன் தொலைக்காட்சி - 2வது யூனிட் இயக்குநர்
3
தென்பாண்டி சிங்கம் - கலைஞர் தொலைக்காட்சி - 2வது யூனிட் இயக்குநர்
4
பகல் நிலவு - விஜய் தொலைக்காட்சி - 2வது யூனிட் இயக்குநர்