கோ.மூர்த்தி

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
711
பிறந்த தேதி
05.09.1959
முகவரி
1/14, ராணி அண்ணா நகர், கே.கே.நகர், சென்னை - 600 078.

பேசி
+91-
மின்னஞ்சல்

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
பாதசாரிகள் - இணை இயக்குநர்
2
ஆனந்தம் இன்று ஆரம்பம் - இணை இயக்குநர்
3
காந்தர்வன் - துணை இயக்குநர்
4
எங்களுக்கும் காதல் வரும் - துணை இயக்குநர்
5
முத்தான முத்தல்லவோ - துணை இயக்குநர்
6
பெண்ணைச் சொல்லி குற்றமில்லை - துணை இயக்குநர்
7
மூக்கணாங்கயிறு - படத்தொகுப்பு உதவியாளர்
8
நியமம் எந்து செய்யும் - ஒளிப்பதிவு உதவி
9
ஏக் நகராந்த - ஒளிப்பதிவு உதவி
10
கலைத்துறையில் 25 ஆண்டுகள் பணி