ஆ.செந்தில் குமார்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
710
பிறந்த தேதி
05.06.1973
முகவரி
எண். 22, ‘C’ பிளாக், பிரகாசம் தெரு, கங்கைகரைபுரம், தி.நகர், சென்னை - 600 017.

பேசி
+91-9791101465
மின்னஞ்சல்

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
தர்ம யுத்தம் - நெடுந்தொடர் - உதவி இயக்குநர்
2
வாடகை வீடு - நெடுந்தொடர் - உதவி இயக்குநர்
3
ஜனனம் - நெடுந்தொடர் - உதவி இயக்குநர்
4
செல்லமே - நெடுந்தொடர் - உதவி இயக்குநர்
5
சிவசங்கரி - நெடுந்தொடர் - உதவி இயக்குநர்
6
மின்சார பூக்கள் - திரைப்படம் (படப்பிடிப்பில் உள்ளது)