கலாதர் C.பார்த்தசாரதி

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
701
பிறந்த தேதி
13.06.1952
முகவரி
எண். 3/9, செட்டித் தோட்டம், புதுத் தெரு, அயனாவரம், சென்னை - 600 023.

பேசி
+91-9445233355
மின்னஞ்சல்

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
3000க்கும் மேடை நாடகங்களில் நடிப்பு
2
50க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடிப்பு
3
100க்கும் மேற்பட்ட தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நடிப்பு
4
5 திரைப்படங்களில் உதவி இயக்குநர்
5
15 தொலைக்காட்சி தொடர்களில் உதவி இயக்குநர்