சேகர் மித்ரன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
691
பிறந்த தேதி
07.10.1974
முகவரி
எண். 40, 80 அடிச் சாலை, விஜயராகவபுரம், சென்னை - 600 078.

பேசி
+91-9444425425
மின்னஞ்சல்
mithran.sekar@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
அலைபாயுதே - திரைப்படம் - உதவி கதாசிரியர் (கதாசிரியர்: அன்னக்கிளி ஆர்.செல்வராஜ்)
2
தாஜ் மகால் - திரைப்படம் - உதவி கதாசிரியர் (கதாசிரியர்: அன்னக்கிளி ஆர்.செல்வராஜ்)
3
டும் டும் டும் - திரைப்படம் - உதவி கதாசிரியர் (கதாசிரியர்: அன்னக்கிளி ஆர்.செல்வராஜ்)
4
பொட்டு அம்மன் - திரைப்படம் - உதவி கதாசிரியர் (கதாசிரியர்: அன்னக்கிளி ஆர்.செல்வராஜ்)
5
உப்பு - திரைப்படம் - உதவி கதாசிரியர் (கதாசிரியர்: அன்னக்கிளி ஆர்.செல்வராஜ்)
6
அச்சம் தவிர் - திரைப்படம் - உதவி கதாசிரியர் (கதாசிரியர்: அன்னக்கிளி ஆர்.செல்வராஜ்)
7
அன்னக்கிளி - தொடர் - உதவி கதாசிரியர் (கதாசிரியர்: அன்னக்கிளி ஆர்.செல்வராஜ்)
8
பொட்டு அம்மன் - திரைப்படம் - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர் - ஆர்.கே.செல்வமணி)
9
டிரீம்ஸ் - திரைப்படம் - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர் - கஸ்தூரி ராஜா)
10
காதல் வரும் பருவம் - திரைப்படம் - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர் - கஸ்தூரி ராஜா)
11
நல்லதோர் வீணை - திரைப்படம் - இணை இயக்குநர் (இயக்குநர் - ஸ்டாலின்)
12
சொந்த பந்தம் - தொலைக்காட்சி தொடர் - உதவி இயக்குநர் - பின் தயாரிப்பு இயக்குநர்