ப.குமாரராஜன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
682
பிறந்த தேதி
02.07.1963
முகவரி
107/42, சிக்கண்ண செட்டி தெரு, சிந்தாதிரிப்பேட்டை, சென்னை - 600 002.

பேசி
9488815679, 8124656079
மின்னஞ்சல்

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
ஆனந்தம் - உதவி இயக்குநர்
2
அன்னக்கொடியும் ஐந்து பெண்களும் - உதவி இயக்குநர்