கொம்மு ஹரநாத்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
677
பிறந்த தேதி
19.07.1983
முகவரி
த/பெ. சூரிய நாராயணன், திமிலி (P.O.), ராம்பில்லி மண்டலம், விசாகபட்டினம் மாவட்டம்.

பேசி
+91-8939163914
மின்னஞ்சல்

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
நின்னே பெல்லாடுதா - தெலுங்கு
2
சூரிய வம்சம் - தெலுங்கு
3
மேக சந்தேசம் - தெலுங்கு
4
ஆராதனா - தெலுங்கு
5
நெ. 23, மகாலட்சுமி நிவாசம் - தெலுங்கு
6
சுவாதி - தெலுங்கு
7
பங்காரு கோடலு - தெலுங்கு
8
இளவரசி - தமிழ்
9
தாமரை - தமிழ்