ச.ரவிக்குமார்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
676
பிறந்த தேதி
14.06.1976
முகவரி
எண் 7/10, 63வது வீதி, பத்தாவது செக்டார், அம்மன் கோவில் திருவள்ளுவர் காலனி, கே.கே.நகர், சென்னை - 600 078.

பேசி
9940654347
மின்னஞ்சல்

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
வீட்டுக்கு வீடு - உதவி இயக்குநர் - ராஜ் தொலைக்காட்சி
2
தென்றல் - துணை இயக்குநர் - சன் தொலைக்காட்சி
3
திருமதி செல்வம் - துணை இயக்குநர் - சன் தொலைக்காட்சி
4
மாயா - துணை இயக்குநர் - ஜெயா தொலைக்காட்சி
5
புகுந்த வீடு - துணை இயக்குநர் - ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி