ச.கடற்கரையான்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
588
பிறந்த தேதி
25.12.1965
முகவரி
28/35, ஜோதிராமலிங்கம் தெரு, சூளைமேடு, சென்னை - 600 094.

பேசி
+91-9840335550
மின்னஞ்சல்
-

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
மலர்கள் - இயக்குநர்
2
கெட்டி மேளம் - இயக்குநர்
3
மேகலா - இயக்குநர்
4
அழகி - 2வது யூனிட் இயக்குநர்
5
பிரியமானவள் - இயக்குநர்