சி.பி.சண்முகம்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
57
பிறந்த தேதி
03.12.1961
முகவரி
பழைய எண் 138, புதிய எண் 19, 36வது தெரு, ‘O' பிளாக், கணபதி காலனி, அண்ணா நகர் கிழக்கு, சென்னை - 102.

பேசி
9841042118
மின்னஞ்சல்
-

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
-