எஸ்.ஆர்.கிஷோர் குமார்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
569
பிறந்த தேதி
24.09.1950
முகவரி
அடுக்கு எண் A-5, 2வது தளம், 22/73, பிருந்தாவன் தெரு, மேற்கு மாம்பலம், சென்னை - 600 033.

பேசி
9840360797, 8122267523
மின்னஞ்சல்
zeuskishorekumar@yahoo.co.in

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
துணை இயக்குநராக 10 ஆண்டு அனுபவம்
2
உதவிக்கரம் - இயக்குநர் (2 ஆண்டு அனுபவம்)