ஏ.விக்கிரமாதித்தன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
54
பிறந்த தேதி
13.01.1978
முகவரி
383, 12வது குறுக்குத் தெரு, செனாய் நகர், டி.பி.சத்திரம், சென்னை - 600030.

பேசி
+91-9445013703
மின்னஞ்சல்
vikram.dir@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
ஆனந்த பவன் - இயக்குநர்
2
கெட்டி மேளம் - இயக்குநர்
3
மலர்கள் - இயக்குநர்
4
செல்லமே - இயக்குநர்
6
மேகலா - இயக்குநர்
6
உதிரிப் பூக்கள் - இயக்குநர்
7
அழகி - இயக்குநர்
8
பிரியமானவள் - இயக்குநர்