து.பா.சு.கல்கி

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
53
பிறந்த தேதி
13.05.1976
முகவரி
எண் 7/2, நேரு தெரு, 5வது குறுக்குத் தெரு, புதிய விஜயராகவபுரம், சாலிகிராமம், சென்னை - 600093.

பேசி
+91-9840098486
மின்னஞ்சல்
kalkikalki.tps76@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
காவ்யாஞ்சலி - விஜய் தொலைக்கட்சி - 2001 - இயக்குநர்
2
வரம் - சன் தொலைக்காட்சி - 2003 - இயக்குநர்
3
ஆனந்தம் - சன் தொலைக்காட்சி - 2005 - இயக்குநர்
4
மை நேம் இஸ் மங்கம்மா - ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி - 2011 - இயக்குநர்
6
அன்னக் கொடியும் ஐந்து பெண்களும் - ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி - 2017 - இயக்குநர்
6
விதி - சன் தொலைக்காட்சி - 2017 - இயக்குநர்
7
லட்சுமி வந்தாச்சு - ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி - 2016 - இயக்குநர்