க.மரிய செல்வ சகாயராஜா

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
482
பிறந்த தேதி
23.08.1968
முகவரி
5. மூன்றாவது தெரு, தசரதபுரம், சென்னை - 600092.

பேசி
+91-9176906409
மின்னஞ்சல்
rksagayaraj@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
36 வருடங்கள் மேடை அனுபவம்
2
19 ஆண்டுகள் சின்னத்திரை, பெரிய திரை அனுபவம்
3
நடிகர், எழுத்தாளர், இயக்குநர்