க.கோபாலகிருஷ்ணன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
466
பிறந்த தேதி
02.08.1968
முகவரி
எண் 67/16-A, பள்ளியரசு தெரு, அண்ணா நகர் கிழக்கு, சென்னை - 600 102.

பேசி
7448629968
மின்னஞ்சல்

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
குடும்பம் - மெகா தொடர் - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர்
2
வம்சம் - மெகா தொடர் - டி.டி.1 - துணை இயக்குநர்
3
சிகரம் - மெகா தொடர் - சன் தொலைக்காட்சி - இணை இயக்குநர்
4
அனிதா வனிதா - மெகா தொடர் - டி.டி.1 - துணை இயக்குநர்
5
கஸ்தூரி - மெகா தொடர் - சன் தொலைக்காட்சி - இணை இயக்குநர்
6
பிள்ளை நிலா - மெகா தொடர் - சன் தொலைக்காட்சி - இணை இயக்குநர்