ச.பிரபாகரன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
393
பிறந்த தேதி
25.07.1987
முகவரி
P.சந்திரசேகரன், அன்பு ஹோட்டல் பின்புறம், கூத்தப்பன்குடிக்காடு, திட்டக்குடி தபால் நிலையம், கடலூர் மாவட்டம் - 606 106.

பேசி
+91-9629900304, 9962380101
மின்னஞ்சல்

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
திருப்பாவை - நெடுந்தொடர் - அபிநயா கிரியேஷன்ஸ் - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர்: மணிபாரதி)
2
அனுபல்லவி - நெடுந்தொடர் - அபிநயா கிரியேஷன்ஸ் - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர்: மணிபாரதி)
3
முத்தாரம் - நெடுந்தொடர் - சினிடைம் - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர்: சுந்தர் K.விஜயன்)
4
செல்லமே - நெடுந்தொடர் - ராடன் மீடியா - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர்: O.N.ரத்னம்)
5
வாணி ராணி - நெடுந்தொடர் - ராடன் மீடியா - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர்: O.N.ரத்னம்)
6
கேளடி கண்மணி - நெடுந்தொடர் - சினிடைம் - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர் (இயக்குநர்: O.N.ரத்னம்)