த.செந்தில்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
375
பிறந்த தேதி
05.03.1983
முகவரி
எண் 88, டாக்டர் கானு நகர் 6வது தெரு, 4வது குறுக்குத் தெரு, நெசப்பாக்கம், சென்னை - 600 078.

பேசி
+91-9551756031, 7871347052
மின்னஞ்சல்
senthilddds@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
நிம்மதி - நெடுந்தொடர் - இணை இயக்குநர்
2
அக்கா தங்கை - நெடுந்தொடர் - இணை இயக்குநர்
3
உறவுக்குக் கை கொடுப்போம் - நெடுந்தொடர் - இணை இயக்குநர்
4
செல்லக் கிளி - நெடுந்தொடர் - இணை இயக்குநர்
5
என் இனிய தோழியே - நெடுந்தொடர் - இணை இயக்குநர்