தி.அருள்மணி சியோன் ராஜா

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
366
பிறந்த தேதி
01.05.1985
முகவரி
எண் 28/1, காமராஜர் 3வது குறுக்குத் தெரு, விஜயராகவபுரம், சென்னை - 93.

பேசி
9865663071
மின்னஞ்சல்
directorzion@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
திருமாங்கல்யம் - 2008 - வசந்த் தொலைக்காட்சி - துணை இயக்குநர்
2
பாண்டவர்கள் - 2009 - கேப்டன் தொலைக்காட்சி - இணை இயக்குநர்
3
பராசக்தி - 2010 - வசந்த் தொலைக்காட்சி - துணை இயக்குநர்
4
இளவரசி - 2012 - சன் தொலைக்காட்சி - துணைஇயக்குநர்