தி.நெ.பிரசாத் செழியன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
272
பிறந்த தேதி
08.08.1971
முகவரி
எண் 18/24, திருநகர், வில்லிவாக்கம், சென்னை - 79.

பேசி
9710740216
மின்னஞ்சல்
mothishwarfilmscorporation@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
கிருஷ்ணா காட்டேஜ் - 2005 - ஜெயா தொலைக்காட்சி - இயக்குநர்
2
ஜெயம் - 2007 - ஜெயா தொலைக்காட்சி - இயக்குநர்