K.R.ராஜன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
267
பிறந்த தேதி
05.01.1963
முகவரி
எண் 69/2, கெஜபதி தெரு, செனாய் நகர், சென்னை - 600030.

பேசி
+91-9940500323
மின்னஞ்சல்
-

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
கலசம் - இணை இயக்குநர்
2
தங்கம் - இணை இயக்குநர்
3
வம்சம் - இணை இயக்குநர்
4
பூவே பூச்சூடவா - இணை இயக்குநர்
5
கெட்டி மேளம் - இணை இயக்குநர்