கோ.திருப்பதி ராஜா

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
261
பிறந்த தேதி
23.05.1985
முகவரி
பிளாட் எண் 6, A-3, இலட்சுமி நகர் முதல் தெரு, ஆழ்வார் திருநகர், சென்னை - 87.

பேசி
9444647634, 9600123199
மின்னஞ்சல்
thirupathiraja.g@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
-