கஸ்தூரி ராஜேஷ்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
246
பிறந்த தேதி
02.07.1945
முகவரி
Q-132, தொல்காப்பியர் தெரு, எம்.எம்.டி.ஏ. காலனி, அரும்பாக்கம், சென்னை - 600 106.

பேசி
93808772870
மின்னஞ்சல்
-

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
-