லோ.கணபதி

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
232
பிறந்த தேதி
23.06.1961
முகவரி
6/16, திருஞான சம்பந்தர் தெரு, காந்தி நகர், ஈக்காட்டுதாங்கல், சென்னை - 600 032.

பேசி
+91-8300019592, 22251936
மின்னஞ்சல்
ganapathyloganathan23@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
கலாட்டா குடும்பம் - II - ஏவிஎம் - சன் தொலைக்காட்சி - எழுத்தாளர், இயக்குநர்
2
ருக்கு ருக்கு ருக்குமணி - ஜெயா தொலைக்காட்சி - எழுத்தாளர், இயக்குநர்
3
மங்கையர் சாய்ஸ் - ஏவிஎம் - சன் தொலைக்காட்சி - இயக்குநர்
4
வீட்டுக்கு வீடு - மின் பிம்பங்கள் - ஜெயா தொலைக்காட்சி - எழுத்தாளர், இயக்குநர்
5
குமரிகள் ஜாக்கிரதை - சிட்டாடல் - ராஜ் தொலைக்காட்சி - எழுத்தாளர், இயக்குநர்
6
எங்கிருந்தோ வந்தாள் - மின்பிம்பங்கள் - ஜெயா தொலைக்காட்சி - எழுத்தாளர், இயக்குநர்
7
சக்தி கொடு - விகடன்
8
சாந்தி நிலையம் - ஜெயா தொலைக்காட்சி
9
கே.பாலசந்தருடன் ‘அமுதா ஓர் ஆச்சரியக்குறி’ - கலைஞர் தொலைக்காட்சி
10
தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடிகர்