பொ.அரிராஜன் (எ) மங்கை அரிராஜன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
2
பிறந்த தேதி
10.06.1968
முகவரி
பிளாட் 2, சக்தி அடுக்ககம், 65/1, காமராஜர் சாலை, விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

பேசி
+91-9940163825
மின்னஞ்சல்
mangaientertainments@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
மங்கை - சன் தொலைக்காட்சி - இயக்குநர்
2
கோகுலம் வீடு - சன் தொலைக்காட்சி - இயக்குநர்
3
தோழிகள் - சன் தொலைக்காட்சி - இயக்குநர்
4
கங்கை - சன் தொலைக்காட்சி - இயக்குநர்
6
அந்துலேனி கதா - ஜெமினி தொலைக்காட்சி - தெலுங்கு - இயக்குநர்
6
கோகுல நிவாஸா - உதயா தொலைக்காட்சி - கன்னடம் - இயக்குநர்
7
தாய் வீடு - வேந்தர் தொலைக்காட்சி - இயக்குநர்
8
21 தொடர் மற்றும் நெடுந்தொடர்கள் - இயக்குநர்