ச.சாக்ரடீஸ்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
182
பிறந்த தேதி
05.06.1974
முகவரி
c/o ரூபென் ஜே, C-5/6, புதிய பி.டபிள்யூ.டி. குவார்ட்டர்ஸ், தாடண்டர் நகர், சைதாப்பேட்டை, சென்னை - 600015.

பேசி
+91-9159523707, 9150523707
மின்னஞ்சல்
socratess74@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
இளவேம்பு - தெலுங்கு
2
நூவு நேனு - தெலுங்கு
3
பயணம் - தொடர்
4
ஊரும் பேரும் - தொடர்
5
கைமணம் - தொடர்
6
அவருக்கு பதில் இவர் - தொடர்
7
விளம்பரப் படங்கள்