கு.ஜெயசித்துராமசாமி

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
134
பிறந்த தேதி
18.02.1976
முகவரி
எண் 1/99, வடக்குத் தெரு, கன்னக்கட்டை, எப்போதும்வென்றான் (அஞ்சல்), எட்டையபுரம் (தாலுகா), தூத்துக்குடி மாவட்டம்.

பேசி
+91-9789877913, 9444310277
மின்னஞ்சல்
kjayaram76@gmail.com

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
கோலங்கள் - சன் தொலைக்காட்சி - இணை இயக்குநர்
2
மாதவி - சன் தொலைக்காட்சி - இணை இயக்குநர்
3
அல்லி ராஜ்ஜியம் - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர்
4
முகங்கள் - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர்
5
அவர்கள் - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர்
6
ஒரு கதையின் கதை - சன் தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர்
7
கல்கி - ஜெயா தொலைக்காட்சி - உதவி இயக்குநர்
8
சித்திரம் பேசுதடி - ஜெயா தொலைக்காட்சி - இணை இயக்குநர்
9
கைராசி குடும்பம் - ஜெயா தொலைக்காட்சி - இணை இயக்குநர்
10
பாலக்காட்டு மாதவன் - திரைப்படம் - உதவி இயக்குநர்
11
சௌந்தர்யா - திரைப்படம் -இணை இயக்குநர்