டி.ஆர்.விஜயன்

smallscreendirectors.com


உறுப்பினர் எண்
11
பிறந்த தேதி
04.11.1959
முகவரி
1/152, கஜலட்சுமி நகர், ஸ்ரீனிவாசபுரம், அய்யப்பன்தாங்கல், சென்னை - 600056.

பேசி
+91-8015388363
மின்னஞ்சல்
-

அனுபவங்கள்
வ.எண்
விவரம்
1
ஒருவர் வாழும் ஆலயம், பாட்டுக்கு நான் அடிமை, மதுரை வீரன் எங்க சாமி, உதவும் கரங்கள், ஏட்டிக்கு போட்டி, விஷயம் வெளியே தெரியக்கூடாது, கன்னக்கோல் - திரைப்படம் - இணை இயக்குநர்
2
மண்ணுக்கு மரியாதை - திரைப்படம் - இயக்குநர்
3
மங்கை, கோகுலம் வீடு, ஆனந்தி, கல்யாணி, காவியாஞ்சலி, அப்பா, கல்கி, தாய்வீடு, என் தங்கை - நெடுந்தொடர் - இயக்குநர்